Image 1 / 1

Miyuki Delica's 11/0 Opaque Avocado

Miyuki Delica's 11/0 Opaque Avocado, 5 grams

Miyuki Delica's 11/0 Opaque Avocado

Article code : 15.92

Miyuki Delica's 11/0 Opaque Avocado, 5 grams
Miyuki Delica's 11/0 Opaque Avocado, 5 grams €2,75
In stock
€2,75

Miyuki Delica's 11/0 Opaque Avocado